Mindre affald flød i naturen

Stevns: 27 sække med affald – det var det samlede resultat, da Danmarks Naturfredningsforening på Stevns søndag gjorde regnestykket op efter dagens indsamling af affald i naturen. Og det er mindre end tidligere år.

Er det så godt eller skidt? Tja, i Rødvig dukkede kun fire frivillige op for at samle ind, men de nåede alligevel at fylde 11 sække. I Strøby Egede nåede de 16 sække, men havde en klar fornemmelse af, at der simpelthen var mindre affald i naturen i år. Måske har folk lært, at man skal lægge sine efterladenskaber i skraldespanden og ikke på strandene eller i skoven?

– Indsamlingen foregik som sædvanlig langs Krovigen ved Rødvig. Der var mindre affald, end der plejer at være, og dog fik vi samlet 11 sække med affald. Som sædvanlig var der mange cigaretskod på Christiansø, siger DN's næstformand: Michael Løvendal Kruse.

I Strøby Egede mødte hele syv aktive op i alle aldre.

– Her var oplevelserne blandet. Syd for Purlunden kunne vi konstatere, at affaldsmængden absolut var mindre end tidligere år. En enkelt skumblok og en plade rockwool fyldte godt i poserne, men mange blev det ikke til på denne strækning.

– Anderledes så det ud, så snart vi nåede hen til skoven. Her var mængden af affald stort set som tidligere år og fyldte adskillige sække. Her var flere hjulkapsler, der lå og flød i vejkanten, masser af cigaretpakker og en pæn mængde dåser. Vi fik samlet flere sække af tomme metaldåser og kunne konstatere, at pantsystemet virker, for over 90 procent af de indsamlede dåser var dem, hvor der ingen pant er.

Også Valløby Borgerforening deltog igen i år i Danmarks Naturfredningsforenings indsamling.

– Om det skyldtes, at græsset var højere i år end tidligere, og det derfor skjulte papiraffaldet, eller om vi er blevet flinkere til ikke at smide om os med papir og dåser,så var resultatet, at vi kun samlede det halve ind af, hvad vi plejer – både hvad angår papir, plastik, metal og øldåser, beretter Liselotte Hansen fra Valløby Borgerforening.