Medvind til stevnske klimaambitioner

Stevns Kommune er i gang med at udarbejde en klimaplan sammen med borgere, det lokale erhverv og lokale organisationer. Klimaplanen kommer til at sikre en vej mod en grønnere fremtid. Men klimaplanen er også en mulighed for at sikre, at omstillingen er med til at skabe udvikling og lokale gevinster for stevnsboerne.

I European Energy vil vi meget gerne bidrage til det. Vi har foreslået at anlægge en havvindmøllepark sydøst for Stevns. Vi arbejder for, at det kan blive et projekt, som kan skabe lokale flersidede fordele.

Projektet skal både bidrage og forankres lokalt. Vi har derfor tilbudt Stevns Kommune at blive medejer af havvindmølleparken. Vi ønsker at skabe erhvervsaktivitet både under anlæg og drift. Under driften forestiller vi os, at Rødvig Havn skal være servicehavn med dertilhørende arbejdspladser. I anlægsfasen vil der også være lokal aktivitet og behov for at få personale til og fra land. Det smitter af på hoteller, restauranter og andre lokale underleverandører.

Klimamæssigt er havvindmøllerne en fremragende mulighed for at bidrage til den grønne omstilling. Ud for Stevns’ kyst er der et stort potentiale i vindenergi. Vi regner med, at projektet vil kunne forsyne mellem 264.000 og 379.500 danske husstande med strøm. Men faktisk kan havvindmøller også have en direkte positiv påvirkning på biodiversitet i Øresund. Der vil blive etableret stenrev omkring møllefundamenter. Det giver gode leveforhold for f.eks. torsk.

Havvindmøllerne bliver en del af det område, som de placeres i. Derfor undersøges påvirkningerne selvfølgelig nøje, og projektet tilpasses, så det så vidt muligt harmonerer med naturen, lokale ønsker og sejladssikkerheden til havs samt fugletrækket til og fra Sverige.

Kystlandskabet ved Stevns Klint er Unesco Verdensarv og har stor værdi. Møllerne vil kunne ses fra Klinten og Rødvig, og derfor er det vigtigt, at de også bliver værdsat lokalt. Dialogen med både kommune og borgere er vigtig for os, og vi er åbne for ideer til, hvordan projektet kan være med til at skabe lokale gevinster. Vi ser frem til borgermødet 13. februar og den efterfølgende dialog.

Andreas Karhula Lauridsen

chef for offshore projekt i European Energy