Lynnedslag lammer renseanlæg – urenset spildevand ledes ud i vandløb og Fakse Bugt