Løn som forskyldt

Debat

Stevns: Overskriften siger, at man får den løn, man fortjener.

En formand arbejder for sit udvalg. Formændenes honorarer fastsættes ved kommunale aftaler, indgået med kommunalbestyrelsens accept. Formandshonoraret til udvalget for bæredygtige boliger fastsættes efter samme regler. Formanden kan selv vælge at nedsætte sit honorar, alt efter vedkommendes holdning.

Alle kommunale udvalgsmedlemmer lønnes ligeledes efter accept fra kommunalbestyrelsen.

Formanden laver det arbejde, han er lønnet for. Han er på, møder op og er klar med en dagsorden.

Er alle medlemmerne lige travle?

Ved kommunalbestyrelsesmøderne er mange medlemmer aktive, når der skal snakkes, ikke mindst Martin Henriksen. Han snakker meget om de ældres ve og vel, dog ofte med at skabe så megen utryghed som muligt om sagen. Det giver opmærksomhed, men hvor skabes det gode for ældres ve og vel?

Ved hårdt arbejde! Det foregår ikke under møderne men i timevis i udvalgene, hvor et fremmøde derfor er afgørende for, om alle synspunkter fremlægges. Martin Henriksens fremmøde i Sundheds- og Socialudvalget i indeværende år viser, at afbud er noteret 4 gange. Større personligt fravær findes ikke i det udvalg.

Snak i live stream tv skaber opmærksomhed om personen, men hvor er dennes indsats i udvalget, hvor det ikke drejer sig om opmærksomhed, men vores medborgeres ve og vel?

”Løn som forskyldt”. Martin Henriksen er ikke pengene værd!

Helen Sørensen (S)

netop udtrådt som

suppleant i

Kommunalbestyrelsen

Svar: Tak for dit skriv, Helen.

Jeg har – som du sikkert ved – været igennem et uddannelsesforløb, som har haft den konsekvens at jeg har været forhindret i at deltage i nogle udvalgsmøder.

Derfor har jeg spurgt om møderne undtagelsesvis kunne lægges på andre tidspunkter. Det har der ikke været stemning for. Derfor har jeg blandt andet været i kontakt med diverse udvalgsmedlemmer eller forvaltningen forud for møderne, ligesom jeg også har sendt skriftlige bemærkninger.

Helen Sørensen skriver, at beslutningerne træffes i udvalgene og fremhæver ældreområdet. Men besparelsen på ældreområdet er som et eksempel netop ikke vedtaget i udvalget, men er vedtaget på et møde i kommunalbestyrelsen.

Jeg deltog på mødet og stemte imod besparelsen.

Jeg kunne også vælge at skrive læserbreve om de af mine kollegaer, der har meldt afbud til det ene og det andet udvalgsmøde eller kommunalbestyrelsesmøde, men det synes jeg ærlig talt at livet er for kort til.

Jeg vælger at tro på, at de har en god grund, og derfor vil jeg ikke på den baggrund forsøge at hænge dem ud her i avisen.

Jeg foretrækker at diskutere de politiske uenigheder og forskelle. Jeg kommer naturligvis ikke til at undskylde for, at jeg i en ganske kort periode har valgt at prioritere et uddannelsesforløb, som jeg selv har finansieret.

Men måske Helen Sørensen skulle overveje at undskylde for, at hun trods sit imponerende fremmøde har støttet en lønforhøjelse til udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer samtidig med, at hun har stemt for at skære i de mest udsatte ældre borgeres adgang til et varmt bad.

Hvis DAGBLADET eller andre gerne vil lægge hus til, så kan vi to også mødes til en politisk debat om flertalsgruppens politiske prioriteringer.

Martin Henriksen

partiløs og løsgænger i

Kommunalbestyrelsen