Læserbrev: Salg af Vallø Strand

Vindmølledebat: Rettidig omhu

Mikkel

Af Line Krogh Lay

Kommunalbestyrelsesmedlem på Stevns

Radikale Venstre

Jeg mener, at det er den rigtige beslutning at udbyde Vallø Strand og de integrerede ældreboliger til salg og har derfor valgt at stemme for forslaget. I den forbindelse har jeg gjort mig nogle overvejelser.

Ved siden af Vallø Strand, ligger fjorten ældreboliger, hvis beboere har kunnet benytte faciliteterne der. Denne mulighed forsvinder i forbindelse med lukningen af Vallø Strand og oprettelsen af et helt nyt sundhedscenter i Hårlev. Derfor er det mere naturligt, at have ældreboligerne samlet andetsteds. Det, at de er bygget som en integreret del af Vallø Strand, gør det også sværere at finde mulige købere, hvis dette område ikke følger med.

Hvis vi skal gøre os gældende som bosætningskommune, mener jeg, at vi er nødt til at åbne for salg af nogle af de få attraktive, kystnære grunde, hvor der kan bygges. Jeg er bevist om, at Vallø Strand har en meget god placering og er noget af det første, man ser, når man drejer ind i Stevns Kommune. Beslutningen om at udbyde grunden til salg, giver dog mulighed for at afsøge markedet for eventuelle købere, men vi har jo til enhver tid lov til pænt at afslå, hvis deres pris eller planer for grunden ikke er tilfredsstillende. Det er naturligvis vigtigt, at der ikke bliver bygget et supermarked eller lignende, som ikke yder grunden den nødvendige retfærdighed.

Det er undersøgt og bekræftet, at der er ældreboliger nok i området til at dække det løbende behov – også uden boligerne ved Vallø Strand. Ved et eventuelt salg, skal det selvfølgelig sikres, at de mennesker, der er i de omtalte ældreboliger på nuværende tidspunkt, kan blive boende.