Kritik af spørgeskemaundersøgelse

Min mand og jeg er to af de 4.000 heldige Stevnsboer, der lige har fået lov til at udfylde Rambølls spørgeskemaer. Skemaer, bemærk forskellen. Er der flere end to udgaver?

I den ene version skal der krydses af ved diverse spørgsmål om borgerens bopæl og diverse, uden at der er mulighed for at tilføje egne kommentarer. I den anden version er der rigelig mulighed for at uddybe ens svar, f.eks. når der spørges om noget så politisk farvet som "klimaansvar". Der fiskes efter klimanægtere, kan man høre på lusens trav. Den slags mennesker behøver politikerne jo ikke lytte til.

Borgmester Henning Urban spurgte i Stevnsbladet fra 1. marts: "Skal Stevns tage et større ansvar". Mit eget svar er ja – men slet ikke som regeringen i hovedstaden havde håbet på. Presset på kommunerne bliver større og større. Men: Stevns som Verdens Naturarv kommune skal tage et større ansvar end de fleste kommuner, som bare lader sig køre rundt i manegen uden at stå fast ved egne krav.

Stevns mangler flere vilde naturområder som skov, de gamle miljøvenlige markskel og blomstrende enge og beskyttelse af naturlige vandløb. Stevns har slet ikke brug for gigantiske industrielle vindkraftanlæg hverken på land eller ude i havet ved Aflandshage. Der er heller ikke brug for at dække Stevns landskab med 138 hektar solceller.

Ja igen: Stevns skal tage et større ansvar end de fleste og kræve helt nøjagtige data over PFAS og andre skadelige kemikalier i vindkraftværkers rotorblade. Og så er der noget med at spørge alle Stevnsborgere de samme spørgsmål – og ikke vælge 4.000 tilfældige og uden at forklare spørgeskemaernes formål. Tak.

Greta Gallandy-Jakobsen

Sønderbyvej 4

Karise