Kraftige protester over dumping af slam i Køge Bugt

Foto: Picasa

Fredningsområdet Strøby Strand, Natura 200-området Stevns Rev, Verdensarven Stevns Klint samt opfyldelse af vandplaner i særdeleshed er i fare, hvis der dumpes så store mængder miljøfarligt bundslam fra Københavns Havn i Køge Bugt, lyder en skarp kritik fra STevns Kommune. Foto: Johs. Johansen