Kommunen vil ikke skytterne

Da den nye Stevnshal blev bygget, fik vi skytter lovet et lokale, og vi var glade.

Men det lokale, der var til os, var en stor papkasse, som vi selv skulle gøre skudsikker – vi fik lovning på 1,2 millioner kroner, det kunne vi ikke få lavet det for, det ville koste mange flere penge.

Hvis kommunen havde fået lavet det skudsikkert, mens byggeriet stod på, havde det været billigere for kommunen. Da de ikke fik gjort det, siger det allerede, at de ikke ville os.

Tænker på, hvad med hallen, hvor der er boldspil. Skulle de foreninger selv betale for gulvet, så de kunne dyrke deres sport?

Vi har gjort alt for at behage kommunen for at få hjælp til vores sport, men hver gang vi troede, at nu var den der, forlangte de mere og mere. Det var som at rende panden ind i en mur.

Vi er fire foreninger med ca. 350 medlemmer. Kan ikke forstå, at kommunen vil være sig selv bekendt. Nej, vi må køre ud af byen, til Præstø for at dyrke vores sport.

Det er meget koldt her i vinter, de skulle selv prøve at være der nede i frostvejr. Vi gør det, for vi vil vores sport og vil holde det vedlige. Så jeg synes, de skulle komme på besøg og tale med os skytter, det vil vi se frem til.

AET udvalgsformand Bjarne Nielsen oplyser, at der er to andre skydebaner, men de er ikke frit tilgængelige for andre foreninger. Den ene bane er ikke fuldt godkendt til den sport vi dyrker.

Kan ikke forstå, at kommunen ikke bare sælger den grund, de havde lovet os til en krone, for så kunne vi søge sponsorer til hjælp til en ny skydehal.

Hvad med de penge, der var sat af til os til lokalet i den nye Stevnshal? Hvor er de nu? Er de brugt til andet formål?

Connie Sørensen

Tornebjergvej 20

Rødvig