Kommunen imødekommer flere borgerønsker om Kystvejen

Strøby Egede: Anlæg af fortov langs Kystvejen har givet anledning til beboerprotester, men nu har Plan, Miljø og Teknikudvalget fået en orientering af forvaltningen om ændring af en række forhold og udvalget har drøftet sagen. Beboerrepræsentanter er godt tilfredse og roser Stevns Kommune.

Borgerprotester fører til ændringer i Kystvejs-projekt

Ensretningen vendes i forhold til det oprindelige, og der kommer en “blød” kantsten ved Kystvejen 6. Foto: Viggo Boe Hansen

<p>Kystvejen i Strøby Egede er lang og især smal, og der har længe været ønske om at beskytte den bløde trafik.</p>