Kommunal rengøring står til privatisering

Foto: Peter Andersen

En effektivisering af den kommunale rengøring med en besparelse på 1,4 million kroner blev fuldt implementeret i 2018. Nu vil flertalsgruppen bestående af S, V, K og R spare endnu flere penge med effektiviseringer. I deres budget for 2019 og overslagsårene er der således indskrevet en forventet effektivisering af rengøringen på minimum 1,8 million kroner i 2020.