Kommentar til dom i Højesteret: Hvorfor?

Af Jens Viggo Moesmand, Hyldevænget 31, 4652 Hårlev

I januar 2013 modtog vi helt pludselig et brev fra Stevns kommune med et påbud:

Fjern jeres træer fra vores grund, for I har overtrådt Danmarks Riges Grundlov!

Det var vi bestemt ikke indstillet på. Vi havde selv plantet træer i et planlagt, grønt område for mere end 40 år siden, og det havde givet os en dejlig, parklignende have. Alt sammen i forståelse med Vallø kommune.

Vi svarede derfor med en begrundet indsigelse og påpegede, at vores naturpleje var bedre end den, som kommunen kunne yde. Vi fik en modtagerkvittering, men hørte derefter ikke mere.

I foråret 2016 skete der så noget igen. Kommunens landinspektør sendte os en erklæring, som vi skulle skrive under på. Formålet kunne vi ikke få oplyst, og vi skriver aldrig under på noget, som vi ikke kan få forklaret. Derefter stævnede kommunen os ved Byretten i Roskilde.

Her gentog kommunen sit krav: Fæld hegnet, men med dom i 2017 afviste Byretten kommunens sagsanlæg, fordi der ikke var et lovligt grundlag. Stevns kommune havde udøvet ulovlig tvang!

Det havde indtil da kostet os 172.000 kroner til advokat at få opgravet kommunens hemmelige dokumenter.

Vi skrev derfor til daværende borgmester Annette Mortensen (der var udvalgsformand, da sagen blev besluttet) og bad om et møde til afklaring. Hun besvarede ikke henvendelse, men efter et åbent brev i Dagbladet en måned senere erklærede hun til dagspressen, at hun ikke ville tale med os, for kommunen forberedte en ny sag.

I 2018 konstaterede en uvildig landinspektør fra Fyn ved en skelforretning, at der forelå ejendomshævd, men kommunen sendte straks sagen videre til byretten. Direkte adspurgt af dommeren i Byretten insisterede kommunen på, at det var en lille sag uden principiel betydning, og igen var kravet: Fæld jeres beplantning af hegnet!

Resten er nu historie. Stevns kommunes afviste systematisk forligsdrøftelse, men efter af Østre Landsret gav os medhold, kom Højesteret til det modsatte resultat. Vi forstår overhovedet ikke hvorfor.

Stevns kommune tvang os op i en krog, hvor vi kun kunne komme videre med et velfungerende hegn, hvis vi bevarede retten til at vedligeholde det.

Den mulighed er nu taget fra os.