Julie blev valgets overraskelse

nyvalgt: Den ny kommunalbestyrelses næstyngste medlem vidste ikke, at hun var valgt før dagen efter kommunevalget.