Hvad skal vi flage for – nye regler bliver nu nedfældet

Som kommunal myndighed har man ikke pligt til at flage efter det nationale flagcirkulære, men det har dog været mere eller mindre kutyme i Stevns Kommune. På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen blev et flertal derfor enige om at nedfælde et kommunalt regulativ på området – det skete dog efter en lang debat og flere forskellige ændringsforslag.