Halvdelen af vandværkerne på Stevns leverer vand med spor af pesticider

Dispesation: Strøby Ladeplads har fortsat mere pesticid i drikkevandet end tilladt, og vandværket har en midlertidig dispensation på to år til at få rettet op på problemet. Halvdelen af de stevnske vandværker har spor af pesticider, men overholder grænseværdierne.