Se den visuelle påvirkning: Gør klar til københavnske kæmpemøller i Køge Bugt

Høring: Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) fremlægger nu en miljøkonsekvensrapport i høring for de op til 220 meter høje vindmøller de vil bygge otte kilometer fra den stevnske kyst.

Køge Bugt: En planlagt københavnsk vindmøllepark i Køge Bugt kommer til at ligge så tæt som 8-10 kilometer fra de nærmeste kyster, nemlig Stevns, det sydlige Amager samt Falsterbo i Sverige. Tættest på Bøgeskoven på Stevns. Og i disse områder vurderes den visuelle virkning fra vindmølleparken i driftsfasen, som forventes at vare mellem 30 og 35 år, at være væsentlig.