Genhør med legendarisk rockband

Foto: Mette Kramer Kristensen