Friskole fik besøg af unge som drak og begik hærværk