Forhandlinger med lodsejere fra hele Stevns

Baltic 1  og 2 er de tyske vindmølleparker. Baltic 1 er operativ mens Baltic 2 er ved at blive bygget. den danske vindmøllepark ved Kriegers Flak skal kobles sammen med disse og kablerne skal gå i land mellem fællesskov og sommerhusområdet ved Rødvig. Herfra skal kablerne graves ned hele vejen hen over Stevns for at ramme en kabelstation ved Tolstrup Gårde syd for Køge. Tegning: Energinet.dk
Baltic 1 og 2 er de tyske vindmølleparker. Baltic 1 er operativ mens Baltic 2 er ved at blive bygget. den danske vindmøllepark ved Kriegers Flak skal kobles sammen med disse og kablerne skal gå i land mellem fællesskov og sommerhusområdet ved Rødvig. Herfra skal kablerne graves ned hele vejen hen over Stevns for at ramme en kabelstation ved Tolstrup Gårde syd for Køge. Tegning: Energinet.dk

Flere lodsejere har allerede oplevet, at der er foretaget geotekniske boringer på deres grund i forbindelse med, at der skal graves kabler ned, som forbinder de kommende vindmøller på Kriegers Flak med det landbaserede el-net.

– Nu begynder vi de indledende samtaler, og i foråret 2016 vil vi være klar til at indgå de første frivillige aftaler med lodsejere om nedgravning af kabler på deres jord, siger Steen Rasmussen fra Energinet.dk.

To besøg i første omgang

Der lægges op til to besøg hos den enkelte lodsejer.

– Første gang vi kommer har vi en plan med, men hver enkelt lodsejer får her lov til at komme med sine input til linjeføring, og den viden, som man nu ligger inde med i forhold til arbejdet, sagde Steen Rasmussen:

– Ved det andet besøg fremlægger vi vores endelige plan for, hvor vi vil gå i jorden, og hvordan vi vil bygge. Her vil der også blive fremlagt et dokument, der skal underskrives og tinglyses.

Der vil blive udbetalt en erstatning per løbende meter kabel og derudover per kvadratmeter jord, der er berørt af restriktioner, hvor man eksempelvis ikke må grave dybere end 60 centimeter uden at få tilladelse til det.

– Hvis man ikke kan blive enige her, så bliver der sat et nyt møde i stand. Og hvis det er detaljer, man er uenige om, så kan de eventuelt bliver afgjort ved en uafhængig såkaldt voldgift. Eller også kan der blive tale om ekspropriation, forklarer Steen Rasmussen.

Uenighed om erstatning

Hvis det er størrelsen på erstatningen, man er uenige om, så kan den ankes til en voldgift. Denne afgørelse kan eventuelt ankes til en såkaldt taksationskommission.

– I hele denne fase betaler vi sagsomkostningerne. Men hvis sagen herefter skal afgøres ved en civil domstol, så afgør en voldgift, om det er energinet.dk eller lodsejeren, der skal betale omkostningerne i den sammenhæng, lyder det fra Steen Rasmussen.

Hver enkelt lodsejer vil være berørt af selve anlægsarbejdet i seks til otter uger. Derefter får lodsejerne besøg af en forhandler igen, hvor eventuelle skader på grunden skal gøres op.

Det er tre konsulenter fra konsulentfirmaet LE34 A/S, der er sat på forhandlingsopgaven med lodsejerne her i området.