Fonde holder hånden under Bøgeskov Havn

donation: Lokale fonde sikrer, at havnen er på rette vej frem mod de store investeringer i den langsigtede overlevelse.

Fonde giver støtte til Bøgeskov Havn
Repræsentanter for Stevns Brands Fond gæstede forleden Bøgeskov Havn og fik forevist – ud over broområdet, som der gives støtte til – havnens nyeste anskaffelse: kutteren Sandormen II. Fra højre ses brandfondens formand Per B. Jensen, og herefter bestyrelsesmedlemmerne Hans Jørgen Rasmussen og Jesper Askø fulgt af havneforeningens kasserer Lars Honoré. Foto: Palle Christensen

Det målrettede frivillige arbejde med at sikre Bøgeskov Havns overlevelse bakkes fortsat op af stærke lokale kræfter. I Foreningen Bøgeskov Havn, der ejer havnen, noterer man med glæde, at det snart forgangne 2022 blev et godt år, hvor der blev nået markante resultater, og hvor der blev sat ting i værk, som vil trække kraftige spor ind i 2023.

Ud over praktisk arbejdsindsats fra en kreds af frivillige fremmes den positive udvikling af lokale fonde, som er med til at holde hånden under havnen.

Højdespringeren blandt de økonomiske bidragsydere er Stevns Brands Fond, men også Østsjællands Andelsvaskeris Fond og Stevns Turistforening er inde i billedet. Stevns Brands Fond har tidligere bidraget med betydelige beløb og er nu aktuel med en donation for 2022 og 2023 på samlet 371.000 kroner, Østsjællands Andelsvaskeris Fond med 50.000 kroner og Stevns Turistforening med 43.450 kroner.

Nyt broanlæg

– Pengene fra brandfonden og vaskerifonden skal bruges til udskiftning af det nedslidte broanlæg på havnens østlige mole. Takket være brandfonden fik vi udskiftet 40 meter i fjor, og nu kommer turen til de sidste 42 meter, så hele broanlægget på østmolen vil fremstå nyrenoveret. Det er vi utroligt glade for, siger havnebestyrelsens formand: Finn Angelo.

Turistforeningens donation blev tidligere på året omsat i en betalingsautomat, som siden har gjort god fyldest og lettet arbejdet med at servicere besætningerne på de hidtil mere end 900 gæstende både i 2022.

Fondsopbakningens virkning rækker ind imellem længere end til det specifikke formål. Det økonomiske sikkerhedsnet, som tilsagn om fondsstøtte skaber, kan give frihed til at handle hurtigt til fordel for havnen på andre områder end det ansøgte. Havnen har således netop købt en afløser for kutteren: Sandormen, som hidtil er benyttet til at blæse sand og tang væk fra indsejlingen.

Sandormen II

– Kutteren er vores livline. Uden det arbejde, som den kan udføre, ville indsejlingen sande til, og havnen ville dø. Det har vi hidtil klaret fint med Sandormen, men den er bygget af træ, og efterhånden forestod der bekostelige reparationer for at holde den i drift, forklarer havnens kasserer Lars Honoré – og fortsætter:

– Vi fik så mulighed for at købe en egnet glasfiberkutter – en Fåborg 32 – og takket være det sikkerhedsnet, som en fleksibel brandfond spændte ud under os, kunne vi slå til i rette øjeblik og dermed undgå en situation, hvor vi skulle til at kaste gode penge efter dårlige i relation til den gamle kutter.

Havnen viste sig senere i stand til at finansiere købet af Sandormen II, som den nye kutter er døbt, med egne midler, og donationen fra brandfonden bliver dermed fuldt ud anvendt til det oprindelige formål: brofornyelse.

Frivillig indsats

– Det, der får os til at støtte Bøgeskov Havn, er det store frivillige arbejde, der udføres for at sikre overlevelsen – kombineret med det klare almennyttige sigte, som Foreningen Bøgeskov Havn har både i sine vedtægter og i sit virke, siger formanden for Stevns Brands Fond: Per B. Jensen – og tilføjer:

– Gjorslev Bøgeskov og havnen er et naturskønt område, som tiltrækker rigtigt mange mennesker år efter år, og som derfor er en vigtig faktor både for turismen på Stevns og for folk i lokalområdet.

Med den gode lokale opbakning står Bøgeskov Havn godt rustet til en fremtid, hvor der skal skaffes millionbeløb for at sikre havnen på det helt lange sigt. Her rækker de lokale fondes kræfter ikke, men vejen mod de store fonde er åbnet og har foreløbig resulteret i, at Bøgeskov Havn er fokusområde i projekt Outdoor Stevns, der bakkes op af Stevns Kommune, Region Sjælland, Stevns Erhvervsråd, Destination Sydkyst Danmark, Lokale og Anlægsfonden samt DGI. Her er arbejdet frem mod fondssøgning til en række aktiviteter med havnen som centrum i fuld gang.