Flertalsgruppen trækker ikke tiden ud

Det smerter, når gigttilbuddene mangler i Stevns

Rikke

Kommentar til læserbrevet i Stevnsbladet den 20. marts skrevet af Nyt Stevns og Mogens Haugaard.

Jeg må sige, at jeg som nyvalgt politiker, og ikke mindst borger i denne kommune, bliver en smule provokeret af dette læserbrev, hvor der bliver postuleret, at flertalsgruppen prøver at trække tiden ud.

Trække tiden ud til hvad? Vi har været i gang i tre måneder. Hvad nåede du, Mogens, i de 4 år du sad for bordenden?

Ja, og sådan kan vi blive ved med at skyde på hinanden i pressen.

Men Mogens Haugaard, det havde været klædeligt, om du havde taget dine spørgsmål op til udvalgsmødet, så havde du klart og tydeligt fået svar på flertalsgruppens visioner.

Mogens Haugaard, du sidder selv med i Social- og Sundhedsudvalget. Så, når du skal referere til dit bagland, så skal du huske at fortælle hele sandheden.

Du ved ligeså godt som os andre, at der bliver arbejdet på flere modeller, og det er dem, vi venter beregninger på. Så klap lige koen, vi arbejder på højtryk, nogle mere end andre. Jeg er sikker på, at der nok skal blive meldt ud meget snart hvilken plan, der bliver sat igang.

Afslutningsvis kunne det være ret interessant, at du fortæller os allesammen, hvor I vil finde de ekstra penge til de 25 plejepladser på Plushøj. Du siger jo, at der er masser af beregninger, så kom bare hid med dem.

Og skal vi så ikke tage arbejdshandskerne på og i fællesskab få gjort et ordentligt stykke arbejde for borgerne i Stevns Kommune.

Bedste hilsner

Helen Sørensen

Kommunalbestyrelsesmedlem for S