Flere ufaglærte i ældreplejen – men Stevns har stadig færrest

personalemangel: Den helt store udfordring i ældreplejen i de kommende år bliver at skaffe medarbejdere nok til det stigende antal brugere. Derfor ansætter kommunerne flere og flere ikke-uddannede. Det gælder også på Stevns, men kommunen har stadig relativt færrest ufaglærte i ældreplejen.

En demografisk katastrofe er på vej - men Stevns ligger bedre end gennemsnittet