Fælles Høringssvar om statsvejen godkendt med 18 stemmer for og 1 imod