Expladan lover at stoppe griseriet

Hvis man skal tro et noget tumultarisk borgermøde onsdag på genbrugsvirksomheden Expladan i Hårlev, vil den gentagne forurening af naboernes haver med plastaffald være et overstået kapitel om tre uger. Ligeledes er det slut med at være generet af støj i nattetimerne, skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Det var budskabet fra Expladan og fra Stevns Kommune, da virksomhedens kontor lagde hus til et noget usædvanligt borgermøde, hvor deltagerne måtte stå op af mangel på stole at sidde på.

Den nye miljøtilladelse er sendt i offentlig høring frem til mandag 11. maj, og vil – med de kommunale embedsmænd ord – skærpe kravene til virksomheden betydeligt i forhold til i dag.

Udkastet til miljøtilladelse er skrevet af civilingeniør Uffe Sønderhousen fra Niras på vegne af Stevns Kommune. Han gennemgik punkt for punkt indholdet af den aftale, som Stevns Kommune har indgået med Expladan, men fremstillingen blev gang på gang afbrudt af vrede tilråb og spørgsmål fra de fremmødte naboer og andre borgere. De var tydeligt utilfredse med den forurening, som de har været udsat for gennem flere år, og med, at Stevns Kommune ikke forlængst har grebet ind.

Den nye miljøgodkendelse indebærer en række begrænsninger i forhold til i dag. Således må der kun være støjende aktiviteter mellem kl. 7 og 18 på hverdage, hvor der i dag ingen restriktioner er. Støjen må ikke overstige 55 dB hos nærmeste nabo og 45 dB for ejendomme bagved. Det fastslås, at der ikke må oplagres affald uden for virksomhedens grund, og der kommer krav til, hvor meget affald der maksimalt må oplagres ad gangen.