En tilskudssag der går i ring

En tilskudssag der går i ring

Der har været en hel del mennesker til Scandinavian Cello Schools såkaldte landsby-koncerter. Foto: Erik Nielsen

Andet punkt på den åbne dagsorden på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen var indstillet af Jørgen Larsen (Nyt Stevns).

Han pegede på en sag, der er behandlet en hel del gange både i udvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jørgen Larsen er medlem i udvalget for arbejdsmarked, erhverv, kultur og turisme. En lang titel på et udvalg, og dette punkt omhandlede kulturen. Medlemmet fra Nyt Stevns ønskede nemlig et nærmere eftersyn i tildelingen af kulturpuljemidler til helt konkret Scandinavian Cello School (SCS).

Han satte dels spørgsmål tegn ved, om der er tale om en forening. Desuden fandt han ikke bilagene tilstrækkelige til at dokumentere, at pengene var gået til musikerne og ikke til transport.

– Jeg har ikke noget imod cello-skolen, de er rigtig dygtige, men når man har snablen i kommunekassen, skal man følge reglerne. Jeg har spurgt forvaltningen og har ikke fået svar, sagde Jørgen Larsen, der efterlyste kvitteringer som dokumentation.

Formanden fra udvalget kom herefter med denne udmelding:

– Det er en sag, der er blevet grundigt behandlet. Det er sjette gang, at sagen er på dagsordenen, konstaterede Bjarne Nielsen (V) og forklarede videre, at der på et udvalgsmøde er givet en mundtlig orientering af cello-skolen, at der er stiftet en forening – hvilket hans partifælle Rasmus Englund senere bekræftede ved et hurtigt tjek på SCS’s hjemmeside.

Forvaltningen kunne bekræfte, at en plan er blevet fremlagt, og at regnskabet er vedlagt som bilag til sagen.

Bjarne Nielsen kunne tilføje, at der på seneste udvalgsmøde er givet tilsagn om igen i år at støtte SCS med 60.000 kroner fra Kulturpuljen. I 2022 blev der udbetalt et tilskud på 75.000 kroner til SCS.