En hån mod vores ældre

Flertalsgruppen i Kommunalbestyrelsen tilgodeser sig selv samtidig med, at man svigter de mest sårbare ældre i kommunen. Socialdemokratiet, Venstre og De Radikale har således vedtaget en lønforhøjelse til udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer samtidig med, at de har skåret i de mest udsatte ældre borgeres adgang til et varmt bad. I min optik er det en uacceptabel måde at forvalte den tillid, som borgerne har udvist til kommunalbestyrelsesmedlemmerne ved at stemme på dem og deres partier. Det må kunne gøres bedre.

Flertalsgruppen rammer mennesker, som har bidraget hele livet, og man rammer en generation, der ikke beder om meget. Det kunne andre i øvrigt lære noget af, især i det politiske system.

Den gode nyhed midt i det hele er naturligvis, at selv om der åbenbart ikke længere er råd til en bare nogenlunde ordentlig ældrepleje i kommunen, så har flertallet til gengæld formået at finde penge til politikerlønforhøjelse. Det betyder så, at i hvert fald nogle få udvalgte vil få en bedre mulighed for at spare op til egen alderdom. Det er dog en ringe trøst for dem, der rammes af besparelserne. Det er tragisk-komisk.

Jeg foreslår at de penge (cirka en million kroner) der bruges på et nyt udvalg inklusive lønforhøjelse overføres til ældreområdet for at afbøje effekten af flertalsgruppens besparelser.

Jeg mener, at vi bør behandle de ældre med større respekt, og at vi bør lytte til deres beskedne ønsker. Et varmt bad er et beskedent og fuldt ud rimeligt ønske. Det er hån mod vores ældre og mod almindelig sund fornuft at prioritere kommunens økonomi så ringe, som det er tilfældet her.

Martin Henriksen

partiuafhængigt medlem af Kommunalbestyrelsen