En festdag, som var ventet med længsel

genindvielse: Kun lydanlægget drillede lidt, da menigheden i Strøby Sogn søndag tog sin middelalderkirke i brug igen efter mere end syv års nedlukning. Det blev en minderig dag, hvor den afgående biskop samtidig holdt sin absolut sidste søndagsprædiken før sin pensionering onsdag ved midnat.

Festlig genindvielse af Strøby Kirke

En festdag, som var ventet med længsel

Foto: Jens Wollesen

strøby: De første kirkegængere mødte tidligt op for at sikre sig en god plads. En halv time før festgudstjeneste begyndelse kl. 12 var de fleste stole i kirkerummet optaget, og så måtte resten søge ud i sideskibet eller ned bagved under pulpituret. Kun de forreste stolerækker stod tomme til de særligt indbudte gæster som borgmesteren og de mange sortklædte præster fra nabosognene og længere væk fra.