DN spiller en vigtig rolle i arbejdet med Holmene

Foto: Urban Power har lavet denne visualisering af Holmene for Hvidovre Kommune.

Af Anders Wolf Andresen (SF), Borgmester i Hvidovre Kommune

Køge Bugt: Repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i et indlæg udtrykt bekymring for konsekvenserne af etableringen af Holmene – visionen om et nyt erhvervs- og naturområde på ni holme ud for Hvidovres kyst.

I indlægget rejses en række vigtige og relevante spørgsmål, og hovedparten af dem, har vi allerede undersøgt eller vil undersøge nærmere – og det vil vi meget gerne i dialog med Danmarks Naturfredningsforening og andre om. Det er blandt andet derfor, vi har lagt alle vores undersøgelser og rapporter åbent frem på hjemmesiden holmene.com.

Jeg har hele tiden ment, at Danmarks Naturfredningsforening skal være en del af arbejdet med at finde de bedst mulige løsninger for etableringen af Holmene. Vi har tidligere haft dialog med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, og det har hele tiden været planen at genoptage den dialog – og det gør vi meget gerne nu, når planerne for Holmene skal gøres mere konkrete.

Vi har fx planer om at opsætte egentlige dogmeregler for både etableringen af Holmene og de virksomheder, der ønsker at etablere sig på øerne, så vi sikrer, at både vi og virksomhederne overholder skrappe miljøkrav. I det arbejde vil det give mening af sparre med Danmarks Naturfredningsforening.

Der er nemlig slet ikke nogen tvivl om, at visionen om Holmene er grøn. Hvidovre Kommune deler til fulde bekymringen om vores havmiljø, og derfor vil vi også skabe mere biodiversitet, når Holmene bygges. Det er et naturplus-projekt, hvor vi forpligter os til at skabe mere natur, end der bliver påvirket ved etableringen af øerne. Vi får 17 km kystlinje, hvor der bliver mange muligheder for at skabe biodiversitet på land og i vand med fx strandeng, stenrev og uberørt natur, hvor dyre- og planteliv kan få plads og være i fred for forstyrrende elementer.

Slutresultatet skal alt andet lige være en positiv gevinst for miljøet, for klimaet, den grønne omstilling og hele hovedstadsområdet. Personligt ønsker jeg slet ikke at gennemføre projektet, hvis vi ikke kommer igennem med den grønne vision.

Nu har Danmarks Naturfredningsforening udtrykt åben bekymring for projektet, og jeg vil derfor meget hurtigt invitere dem til et møde, så vi på et oplyst grundlag kan tage en konstruktiv dialog om Holmene. Jeg håber, at Danmarks Naturfredningsforening vil tage imod den udstrakte hånd.