DN-formand til Rigsdags-høring om københavnsk slam i Køge Bugt

Høring: Centerpartiet og Vänsterpartiet i Sverige havde torsdag indkaldt svenske miljøordførere til høring i den svenske Rigsdag om Lynetteholm og slamdumping. DN Stevns’ formand deltog med et oplæg om den danske naturfredningsforenings syn på sagen, og han kan berette, at de svenske politikere er ved at vågne op i forhold til, hvad der sker på den danske side af Øresund. “De virkede noget chokerede over, hvad de fik at vide!”, lyder det fra Michael Løvendal Kruse.

<p>Det er ikke kun i København og Køge Bugt-kommunerne, at man interesserer sig for, at den danske trafikminister og Københavns overborgmester nu officielt har taget første spadestik til det store Lynetteholm-projekt i Københavns Havn.</p>