De frivillige fejrede nytåret

Nytårskur på Frivillighedscenter
Formanden for Stevns Frivillighedscenter: Johnny Andersen holdt en nytårstale for de mange fremmødte. Arkivfoto: Nikolaj Andersen / Stevns WebTV

Mandag aften afholdt Stevns Frivillighedscenter nytårskur i lokalerne på Stevns Sundheds-og Frivillighedscenter. Knap 60 havde tilmeldt sig og deltog i festlighederne.

Normalt er nytårskuren for alle de frivillige foreninger på Stevns. I år havde Frivillighedscentret åbnet op, så også ikke nuværende frivillige havde mulighed for at deltage og få et indblik i frivilligheden på Stevns.

Det var der flere der havde takket ja til.

Arrangørerne af nytårskuren havde besluttet, at de gerne ville give deltagerne mulighed for at tale med nogen, de ikke kender. Og på den måde få ny inspiration og eventuelle nye bekendtskaber.

Vi mennesker er jo vanedyr. Og ofte sætter vi os sammen med dem, vi kender, når vi deltager i festligheder som nytårskure m.v.

Alle deltagerne fik derfor udleveret et spillekort, da de kom, og skulle finde et tilsvarende spillekort på bordene, hvor der skulle spises. Trods denne udfordring gik snakken lystigt under hele arrangementet.

Deltagerne til nytårskuren blev budt velkommen med bobler. Derefter var frivillighedscenteret vært ved et let traktement.

Johnny Andersen, som er formand for Stevns Frivillighedscenter, holdt vanen tro nytårstale, hvor han fortalte om nogle af de væsentligste aktiviteter, som skal ske i 2023 i regi af Frivillighedscentret.

Han fortalte blandt andet om ansættelse af Jette Kiær, som skal koordinere Ung til Ung-projektet. Projektet skal være med til at skabe større trivsel for de unge på Stevns.

Johnny fortalte også, at Stevns Frivillighedscenter har indgået et samarbejde med Hotherskolen, Ungdomsskolen og lokale erhvervsdrivende om et åbent arrangement i kampen mod ensomhed og mobning hos unge på hele Stevns. Der bliver afholdt to dialog-forestillinger med teatergruppen: C:ntact. Forestillingen hedder Tæt på, og begge forestillinger spiller onsdag 1. marts.

Det skal være sjovt at være frivillig. Det var én af formandens mærkesager for 2023. Og med det understregede han, at Frivillighedscentret vil arbejde for at minimere bureaukratiet i forhold til det frivillige arbejde. Han opfordrede samtidig foreningerne til at stå sammen og samarbejde.

Aftenen sluttede af med en festlig sang skrevet af Leif Nielsen, som sidder i bestyrelsen i Vallø Seniorforening. Sangen handlede om årets gang på Stevns Frivillighedscenter 2022, men var også en hyldest til frivilligheden.