Dannebrogsflag sværere at sælge

I nogle byer - som her i Køge - markeres flagdagen 15. juni på festlig vis. I Stevns-Faxe lokalafdeling var der ingen ansøgninger om flag og faner i 2015.
I nogle byer – som her i Køge – markeres flagdagen 15. juni på festlig vis. I Stevns-Faxe lokalafdeling var der ingen ansøgninger om flag og faner i 2015.

Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Stevns og Faxe kommuner har holdt generalforsamling i Store Heddinge, hvor fremmødet var begrænset.

Her aflagde formand Preben Kosiara, Store Heddinge, beretning og omtalte, hvordan salget af de små Dannebrogsflag er faldende. Det er et problem for Danmarks-Samfundet – ikke bare lokalt, men over hele landet – da salget af flagene er samfundets vigtigste indtægtskilde. Overskuddet går til at uddele nye flag og faner til foreninger i lokalområdet.

Heldigvis vejes det faldende salg af små flag op af et stigende antal medlemmer, men samfundet arbejder i øjeblikket på at finde nye indtægtsmuligheder, oplyste formanden.

– Når man får skænket en nyt flag eller fane, viser man også sin gode vilje ved at sælge de små flag. Vi er godt klar over, at det er et stigende problem for foreningerne at udføre dette salg sammen med det øvrige arbejde med at få foreningen til at fungere. Derfor er der desværre flere foreninger som frabeder sig at sælge de små flag. Heldigvis er der en del erhvervsdrivende, som støtter godt op om os, sagde Preben Kosiara.

Mens der på landsplan blev uddelt flag og faner for omkring 400.000 kroner sidste år, var der lokalt i Stevns og Faxe kommuner ingen ansøgninger kommet. Men i år ligger der en enkelt ansøgning.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Frede Lauritz Olsen, Faxe, og Poula Backs, Store Heddinge. Ella Kosiara, Store Heddinge, og Ruth Jensen, Store Heddinge, blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.