Corona har trukket lange spor

I 2020 og 2021 – og langt ind i 2022 – oplevede de danske kommuner et meget stort, ekstra pres på pleje- og omsorgssektoren som følge af corona-pandemien.

Det pres oplevede vi som kommune i særlig høj grad på vores plejecentre, som var underlagt meget skrappe restriktioner, som nærmest ændrede sig fra dag til dag. Den slags trækker spor.

Hotherhavens udfordringer har handlet om en kombination af flere ting. Vi har oplevet et højere sygefravær; blandt andet på grund af corona. Vi har oplevet en højere personaleudskiftning samtidig med, at det generelt er vanskeligt at rekruttere faglært personale. Vi har derfor været nødt til at bruge flere vikarer, og det går ud over kontinuiteten. Og sidst, men ikke mindst kom der ny ledelse midt i en vanskelig periode.

Det har Arbejdstilsynet påbudt os at gøre noget ved, og det arbejder vi på – både på Hotherhaven og vores øvrige plejecentre, som har oplevet det samme, høje pres.

Det arbejde – oplever jeg – går godt, men ved også, at det er en proces, som tager tid. Tilbagemeldingerne fra medarbejderne er dog rigtigt gode, så jeg har stor tillid til, at det går den rigtige vej, og at Hotherhaven som arbejdsplads og plejecenter kommer styrket ud.

Når jeg ser lyst på fremtiden, skyldes det, at den nye ledelse har sat en række nye, gode tiltag i gang, og at alle stillinger nu er besat. Vi har derfor nu, for første gang i lang tid, mulighed for at løse vores opgaver med den normering, som opgaven er beregnet til.

Vi arbejder – bl.a. med hjælp fra ekstern proceskonsulent – på at styrke samarbejdet og de indbyrdes relationer samt øge vores kompetencer. I dette forløb arbejder vi med at give medarbejderne større indflydelse på eget arbejde, udvikle gode arbejdsgange i fællesskab og skabe struktur på arbejdsdagen.

Desuden har vi indgået en aftale med en demenspsykolog og en psykoterapeut, som hjælper medarbejderne med at håndtere de opgaver, som de skal løse i hverdagen.

I øjeblikket gennemfører vi dertil undervisning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen for ledere og tillidsvalgte medarbejdere med fokus på at kunne håndtere borgere med en anderledes og kompleks adfærd.

Jeg er derfor overbevist om, dels at arbejdsmiljøet er på vej i den rigtige retning, dels – og vigtigst af alt – at beboerne får den pleje og omsorg, som de har behov for.