Corona-erkendtlighed til alle ansatte i Stevns Kommune

Kommunalbestyrelsen bruger grønthøstermetode

Rikke

Omend det ikke var alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, som stemte for Hovedudvalgets forslag om anerkendelse af den ekstraordinære indsats, som personalet i Stevns Kommune har ydet gennem de seneste par år.

Stevns: 11 medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Radikale stemte for, da kommunalbestyrelsen på deres møde torsdag aften i sidste uge skulle behandle en forespørgsel fra medarbejdernes side, som blev rejst på Hovedudvalgets møde den 8. februar om muligheden for at give en særlig anerkendelse for den ekstraordinære indsats, som personalet i Stevns Kommune har ydet gennem de seneste par år grundet situationen med corona.

Der blev ved flertallets godkendelse bevilget 375.000 kroner i alt til de knap 1.500 ansatte i Stevns Kommune, svarende til 250 kroner pr. medarbejder. Pengene skal bruges til sociale eller faglige aktiviteter.

Tre medlemmer fra Konservative og Enhedslisten stemte imod indstillingen, mens andre medlemmer fra SF, Nyt Stevns og løsgænger Martin Henriksen hverken stemte for eller imod. Mikkel Lundemann (K) og Jørgen Larsen (Nyt Stevns) deltog ikke på mødet.

– Det er en sag som kan dele vandene. Det er et lillebitte ekstra plus til vores medarbejdere, et beskedent beløb. Men jeg synes, at det er en fin gestus, at vi påskønner deres indsats, sagde Steen S. Hansen (S) forud for afstemningen.

Forkert signalværdi ift. privatansatte

Blandt nej-sigerne var bl.a. argumentet om, at også mange privatansatte har været igennem en svær tid og har fortjent anerkendelse.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) argumenterede for, at nogle private virksomhedsejere endda stadig kæmper for deres overlevelse, og han fandt det samtidig problematisk, at anerkendelsen betales af skatteborgerne.

Sejer Folke mente, at en beslutning, som medfører, at 375.000 kroner skal findes i et i forvejen presset budget, er forkert. I stedet burde det indgå i de kommende budgetforhandlinger, hvilket Emil Larsen fra Konservative var enig i.

– Det vil være en hån, hvis vi uddeler penge til en enkelt, udvalgt gruppe. Vi skylder en tak til ansatte i både private og offentlige virksomheder, mente han.

Positivt for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Blandt de, der stemte for indstillingen, var argumenter såsom fastholdelse af medarbejdere, idet Stevns Kommune – ligesom så mange andre kommuner – har udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Anette Mortensen (V) mente, at anerkendelsen både vil gavne fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø. Samtidig fandt hun det væsentligt, at anerkendelsen ikke er en gave til den enkelte medarbejder men i stedet handler om at kunne være sammen på en anden måde.

Julie Hoff Sørensen mente dog ikke, at anerkendelse er løsningen på den rekrutteringsudfordring, som Stevns Kommune har, og så hellere, at budgettet blev øget med 375.000 kroner eller mere i frontlinjen.

rmh