Brandsikkerheden på plejecentre gennemgået og godkendt

Stevns Kommune er lige som alle andre af landets kommuner blevet pålagt at melde tilbage om sikkerhedsforholdene på de kommunale plejecentre. Det er foranlediget af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), så ministeriet kan danne sig et overblik over sikkerheden, da ministeren overvejer at skærpe reglerne på området for brandsikkerheden på landets plejecentre.