Borgmester: Alle fire linjer kan bruges

Henning Urban Dam (S) foretrækker personligt, at statsvejen kommer så langt mod nord som muligt, hvor den har størst effekt. Men hovedsagen er, at der kommer en vej, for det er, hvad Stevns har brug for, siger han.

Aflyser besparelser på næste års budget

Borgmester Henning Urban Dam (S) tror på, at det vil lykkes at få tilladelse til at anlægge en vejforbindelse syd om Strøby Egede. Derimod tvivler han på, at man kan komme uden om Vallø-fredningen og hensynet til de sjældne flagermus i Vallø Storskov. Foto: Stevns Kommune

Foto: Nordic View