Borgmester afviser kritikken

Borgmester Mogens Haugaard - gennemgår punkt for punkt gruppens anklager mod ham. Foto: Henrik Fisker
Borgmester Mogens Haugaard – gennemgår punkt for punkt gruppens anklager mod ham. Foto: Henrik Fisker

Om de enkelte kritikpunkter fra Venstres gruppe anfører borgmester Mogens Haugaard:

– Jeg er ikke »vendt rundt på en tallerken« i en fredningssag. Jeg har for samarbejdets skyld accepteret en fredning, der ville ramme seks hektar god landbrugsjord. Da sagen havde været masseret af Danmarks Naturfredningsforening, kom den tilbage med et unødvendigt nyt kalkoverdrev, der ville betyde rådighedsindskrænkning på 35-40 hektar og også ville omfatte to kommunale områder. Det var en helt anden fredning, som min respekt for ejendomsretten tilsagde mig at stemme imod. Det har Venstres bagland da også rost gruppen for.

– Den tidligere bestyrelse gjorde en ihærdig indsats for at løse striden med Bjarne Østergård Rasmussen endda med hjælp fra Venstres landsorganisation. Jeg tror ikke, at det havde nyttet, at vi i gruppen havde »insisteret mere«.

– Beslutningen om primært at søge fondsstøtte, uden kommunal bevilling, til en hal i Rødvig stammer fra tiden mellem de to foregående kommunalvalg. Jeg har aldrig forstået, at nogen kunne forestille sig, at en fond ville gå ind, når kommunen ikke selv ville yde noget.

– Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var et stort offer fra John Dalsgaard Jensens side at forlade Social- og Sundhedsudvalget, men det gjorde han jo for at sikre sammenholdet i gruppen. Og det lykkedes kort efter ved aftale med Socialdemokratiet at udvide SSU. John kom tilbage, så bemandingen i det udvalg nu bedre svarer til arbejdsmængden.

– Efter min opfattelse er den nye ansvarsfordeling udtryk for nøjagtig det, som vi har aftalt, og som vi før meldt ud til pressen: 1. At borgmesteren er hele Kommunalbestyrelsens formand og skal gennemføre flertallets beslutninger. 2. At det efter at Venstre er del af et mindretal kan skabe forvirring, hvis han derfor er nødt til at gøre og sige noget, som Venstre er uenig i, og som han selv har stemt imod. Derfor er det aftalt, at gruppeformanden udtaler sig om Venstre-gruppens holdning.

– Jeg har i øvrigt altid fremhævet, at der var tale om min personlige holdning, når det var den, jeg fremførte, så gruppens frygt er uden historisk grundlag, påpeger borgmesteren.