Beslutning om brandstationer skal træffes i enighed

Beredskabschef Jan B. Kristiansen fra Stevns Brandvæsen - her sammen med den nye formand for den nye beredskabskreds: borgmester Mogens Haugaard. Efter nytår 2016 vil der kun være én beredskabsdirektør i stedet for fem i de otte kommuner.
Beredskabschef Jan B. Kristiansen fra Stevns Brandvæsen – her sammen med den nye formand for den nye beredskabskreds: borgmester Mogens Haugaard. Efter nytår 2016 vil der kun være én beredskabsdirektør i stedet for fem i de otte kommuner.

Regeringen har på forhånd meldt ud, at antallet af landets beredskabskredse skal reduceres til højst 20, og at det skal give en samlet besparelse på 125 millioner kroner. Et sparekrav, som blev mødt med voldsom kritik efter weekendens to storme: Dagmar og Egon.

Den nye formand for beredskabskredsen: Mogens Haugaard er meget bevidst om, at det kan blive en vanskelig opgave, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

– Vi har ikke forlods lagt os fast på en bestemt struktur. Men vi satser på at hente en rationaliseringsgevinst ved stordrift. F.eks. skal vi nu kun aflønne én beredskabschef mod hidtil fem. Men det er klart, at vi kommer også til at se på, hvor vi har forskellige typer materiel stående, siger han.

Det afgørende slagsmål kommer til at stå om, hvor brandstationerne skal ligge i den nye beredskabskreds. Set fra Stevns er det store spørgsmål, om der i en fremtidig struktur bliver plads til en station i både Store Heddinge og Hårlev. Med under 22.000 indbyggere i Stevns Kommune kunne andre kommuner i samarbejdet eventuelt gøre gældende, at Stevns er overforsynet med brandstationer.

Borgmesteren vil ikke på nuværende tidspunkt kommentere mulighederne for, at Stevns kan bevare begge sine brandstationer.

– Men jeg kan sige, at vi er meget opmærksomme på at overholde kravene til responstider (det tidspunkt, der går, fra alarmen lyder, til hjælpen når frem, red.). Det er min opfattelse, at det godt kan lade sig gøre på trods af kravet om beskæring af budgettet, siger han.

Mogens Haugaard tilføjer, at interim-bestyrelsen har givet håndslag på, at alle beslutninger i dette år – herunder fordelingen af brandstationer – så vidt muligt skal træffes i konsensus.