Bekymring for kommunens økonomiske vej med eventuel skatteforhøjelse

Stevns: Da Nyt Stevns forleden holdt medlemsmøde for cirka 40 fremmødte medlemmer orienterede Mogens Haugaard, der er én af partilistens to medlemmer i Kommunalbestyrelsen, om det kommende budget, hvor en eventuel skatteforhøjelse er ført på banen med den godkendte ansøgning fra Social- og Indenrigsministeriet in mente.