Kontrolaktion mod udlændinge: Alle havde papirerne i orden