Aflever medicinresterne på apoteket

Aflever medicinresterne på apoteket

Rikke

Medicinaffald må ikke ende i skraldespanden eller i toilettet. Det skal afleveres på apoteket, som sørger for forsvarlig destruktion.

Stevns: Medicin, der er blevet for gammel, må ikke bruges men skal kasseres. Men det må ikke ske ved at smide det i skraldespanden eller skylle det ud i toilettet. Det skal derimod afleveres på apoteket, hvor det opbevares forsvarligt, indtil det kommunale affaldsselskab henter det.

(Pressefoto)

Medicin er nemlig farligt affald, der skal destrueres i forbrændingsanlæg ved ekstra høje varmegrader. Det er farligt for både mennesker og dyr, hvis medicinresterne ligger frit tilgængeligt i skraldespanden, hvor det kan risikere at falde i de forkerte hænder. Og det forurener miljøet, hvis det bliver skyllet ud i toilettet.

Apoteker Arjang Mehrdad fra Stevns Apotek opfordrer desuden til, at man sorterer i medicinaffaldet, inden man indleverer det på apoteket:

– Man skal ikke bare tømme medicinskabet og komme hen med det hele til os på apoteket. Her skal man også huske at sortere hjemmefra, yderemballage, tomme medicinbøtter og blisterpakninger skal man selv smide ud, siger apotekeren, som også gør opmærksom på, at apoteket heller ikke tager imod elektroniske termometre, kosttilskud, make-up og lignende. Det er kun medicinresterne, der er farligt affald.

– Og har man brugte kanyler, skal de være forsvarligt emballeret, før man afleverer dem. Heldigvis har vi ikke oplevet noget kritisk ved aflevering af gammel medicin, men man ved aldrig. Apotekets personale følger altid retningslinjer og derfor spørger de, om posen indeholder brugte kanyler og sprøjter eller andet, som skal håndteres forsigtigt efter særlige regler. Det er af hensyn til personalesikkerhed, siger Arjang Mehrdad.

En ny undersøgelse foretaget af YouGov for Apotekerforeningen viser, at kun 60 procent af de adspurgte svarede ’apoteket’, når de blev spurgt, hvordan de vil skaffe sig af med medicinrester. En del svarer ’ved ikke’, og en del vil smide dem i skraldespanden eller skylle dem ud i toilettet. Det er især den yngre del af befolkningen, der ikke ved, at medicinrester er farligt affald.

– Lige nu er der stor fokus på sortering af affald, da alle husstande over hele landet skal til at sortere deres husholdningsaffald i mindst ti forskellige kategorier. Jeg vil gøre opmærksom på, at medicin indgår som en del af kategorien ’farligt affald’, som skal bortskaffes på forsvarlige vis. Enten på apoteket eller på genbrugspladsen. På Stevns Apotek og dets tilhørende enheder i Hårlev og Karise kan borgerne aflevere deres medicinaffald og at få byttet fuldt kanylebokse med en ny tøm kanyleboks, slutter apotekeren.

Fakta

Dette er medicinaffald – skal afleveres på apoteket:

Medicin (både tabletter, salver væsker og vacciner) til mennesker og kæledyr

Insulinpenne

Kanyler, ampuller og skalpeller (skal indleveres i kanyleboks)

Gammeldags termometre, der indeholder kviksølv

Dette er ikke medicinaffald – skal ikke afleveres på apoteket:

Tomme medicinbøtter og blisterpakninger

Tomme papæsker og yderemballage fra medicin

Vitaminpiller og andre former for kosttilskud

Elektroniske termometre, blodtryksmålere m.m.

Solcreme, kosmetik, lusemidler og andre plejeprodukter uden medicin i

Kilde: Stevns Apotekerne