Afgørelse om beredskabet sidst i august

Foto: Peter Andersen
Holmstrup/Mørkøvs nye sprøjte.FOTO:PETER ANDERSEN.
Holmstrup/Mørkøvs nye sprøjte.FOTO:PETER ANDERSEN.

Først i slutningen af august ventes en afklaring af, hvordan Stevns Kommune forholder sig til det nye forslag om økonomisk byrdefordeling mellem de otte i kommuner i Østsjællands Beredskab. Modellen er udarbejdet af revisionsfirmaet: Price Waterhouse Coopers. På et møde i Beredskabskommissionen 28. juni behandlede borgmesterene forslaget og var enige om at indstille modellen til videre behandling i de otte kommuner, skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Forslaget er ikke offentliggjort i detaljer, men borgmester Anette Mortensen (V) har dog ladet forstå, at modellen ikke gør det stevnske bidrag til Østsjælllands Beredskab mindre, end det er i dag. Om der er til gengæld for den større regning er fordele, der kan opveje ekstraudgiften, ønsker hun ikke at kommentere på nuværende tidspunkt.

– Sagen kommer på Økonomiudvalgets møde 28. august, hvor vi skal komme med en indstilling, om vi kan godkende forslaget, siger hun.

Ved samme lejlighed ventes Økonomiudvalget at tage en drøftelse af, om Stevns kan stille sig tilfreds med den foreliggende beredskabsplan – den såkaldt risikobaserede dimensionering, som er kommet til udtryk i en spareplan fra Østsjællands Beredskab. Udspillet fik først på året Kommunalbestyrelsen til at stille en række krav, som den forventer opfyldt – navnlig omkring bemandingen af brandstationen i Hårlev, da det stod klart, at stationen ikke kunne rykke ud til indsats, før der var ankom forstærkning fra andre stationer. Det skabte usikkerhed om responstiden – altså den tid, der går, fra alarmen har lydt, til udrykningskøretøjet er fremme på ulykkesstedet og klar til indsats.

– Udgangspunktet for diskussionen er stadig, at det tager 19 minutter at køre fra brandstationen i Lellinge til Hårlev – og det er uden for myldretidstrafikken. Det er fire minutter længere end målsætningen på 15 minutter, siger Anette Mortensen.