Affald og naturskønt område

Indsamling: Danmarks Naturfredningsforeninge samlede mandskab til affaldsindsamling i Boesdal.

Vejret var med indsamlerne i det flotte Boesdal. Foto: Kasper Møller

Vejret var som sædvanligt godt, og der var 16 indsamlere, der startede med kaffe og kage i Stevns Klint Experience Center.

Søndag den 26. marts fra 10 til 13 holdt Danmarks Naturfredningsforening Stevns som sædvanligt den årlige affaldsindsamling. Denne gang var det i Boesdal og i sammenarbejde med Verdensarv Stevnsklint, Stevns Naturcenter og Stevns Kommune.

Efter kaffen gik holdet ud i bruddet og kysten ved bruddet. Det var pænt og rent og derfor fik vi kun samlede ni sække med tilsammen 90 kg. og dertil diverse metalskrammel og plastic. Det var især kysten mod Rødvig der var affald og så var der flere sækkefulde inden i pyramiden.

– Halvdelen af indsamlerende var børn og det er positivt at børn syntes at have mere fokus på at vi ikke skal smide affald i naturen end voksne. Det lover godt for fremtiden, lyder det fra Michael Løvendal Kruse, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns.

Vejret var med indsamlerne i det flotte Boesdal. Foto: Kasper Møller

Der har være flere indsamlinger på Stevns, en i mandags ved Rødvig og en samtidig med Boesdal i Store Heddinge.

– Det samlede indtryk er at der er blevet mindre affald i naturen i de år som DN’s indsamlinger har fundet sted, hvilket er rigtig godt, men desværre bliver det affald som man ikke ser, såsom mikroplastic, giftstoffer, tungmetaller, PFAS og andet ”godt”, et større og større problem, og her er der kun en løsning! Det skal vi stoppe med, konkluderer Michael Løvendal Kruse.

16 indsamlere, hvor halvdelen var børn, samlede søndag affald ind i naturen ved kalkbruddet i Boesdal. Foto Birgitte Nielsen