Ældrerådet accepterer flytning fra Strøbyhjemmet til Acaciebo

Efter en tænkepause på et par måneder står Ældrerådet atter bag Stevns Kommunes planer om at flytte pensionisterne ud af Strøbyhjemmet, der er sat til salg og i øjeblikket afventer en endelig ejendomshandel. Der er således grønt lys til, at brugerne – organiseret i Strøbyhjemmets Pensionistforening – i løbet af foråret kan flyttes til den tidligere børneinstitution Acaciebo i Strøby Egede, når ejendommen er blevet sat i stand til formålet.