Viden med vilje

Debat: Sandheden om ladestanderne

Af Bettina Jensen, Flemming Kjærgaard og Annette Raaschou van der Star, medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget for Socialdemokratiet

Vi skal bevare og udvikle vores viden og kompetencer i forhold til mennesker der rammes af demens.

Friplejehjemmet Marie Magdalene Hjemmet åbner med 64 pladser til august, og som en konsekvens af det var beslutningen om at nedlægge Slaglille og Lynge plejecentre på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden i mandags.

Socialdemokratiet stemte imod indstillingen. Vi vil tydeligt og klart markere, at vi hellere stemmer FOR, at det højt specialiserede faglige tilbud, der nu er på Lynge Plejehjem, bevares kommunalt og ikke rykkes over i et privat plejehjem.

Der er himmelvid forskel på den viden og de kompetencer, der skal i spil, når mennesker rammes af demens og dem, der er nødvendige i forhold til fysisk alders- og sygdomssvækkelse, og vi må ikke ”smide barnet ud med badevandet”. Det handler om faglighed, det handler om livskvalitet i livets efterår, og vi har kommunalt ansvar for begge dele.

Vedrørende Slaglille plejecenter har Anders Dalegaard, der er formand for Alsted-Fjenneslev lokalforening, fremsendt et spændende forslag om udvidelse af plejecentret, hvor der kan skabes nogle gode fysiske og naturmæssige rammer for f.eks. demente. Kunne man arbejde videre med den tanke, og ikke ”bare” som flertallet i udvalget ønsker sælge Slaglille plejecenter?

Socialdemokratiet har i årevis forgæves efterspurgt analyser og konsekvensberegninger af et friplejehjem. Nu er det nu, og beslutningerne hastes igennem. Vi ønsker ikke, at der skabes utryghed blandt beboerne og personalet ved at træffe beslutninger uden passende løsninger for fremtiden.

Vi vil have udfoldet alternativer, som foreslået af Slaglille Lokalforening,, vi vil have Ældrerådet og Handicaprådet aktivt inddraget, vi vil have valide økonomiske beregninger.

Kort sagt, fremtidens plejehjemsstruktur i Sorø Kommune fortjener viden med vilje.