Vi repræsenterer hele kommunen

Debat: Sandheden om ladestanderne

Af Jakob Spliid, gruppeformand i Venstre

Kære Martin Bengaard (K)

I Venstre er vi naturligvis helt enige i, at det repræsentative demokrati er vigtigt. Derfor undrer det mig meget, at man med din udlægning kun repræsenterer det sogn, man selv bor i, må man forstå.

Du skriver: ”De historiske tal viser, at Bjernede, Ruds Vedby og Niløse alle have mistet deres mandat ved det seneste valg i 2021. I 2017 ville det være gået udover Fjenneslev, Nyrup og Slaglille. I 2013 ville det være gået udover Ruds Vedby, Borød, Stenlille og Fjenneslev.”

I Venstre repræsenterer vores mandater hele Sorø Kommune herunder alle mindre bysamfund og er ikke afgrænset til det sogn, man er opstillet i.

I Venstre værner vi naturligvis om demokratiet, men når vi står i en situation, hvor vi igen skal finde besparelser på vores kernevelfærd, så er det for os naturligt at se på, om det var nødvendigt, at vi også fremadrettet skulle være 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Forud for forslaget havde vi sammenlignet os med vores 5 nabokommuner for at undersøge, om vi demokratisk ville skille os ud med vores forslag. Det viste sig, at vi med længder er den kommune, som havde færrest borgere pr folkevalgt. Faktisk er vi nede på ca. 1.200 borgere pr. folkevalgt.

Hvis vores forslag var blevet vedtaget, så havde vi rykket os op til at have ca. 1.428 borgere pr. folkevalgt, som stadig ville være markant lavere end vores nabokommuner.

Forslaget blev som bekendt desværre ikke vedtaget, trods fin opbakning til forslaget. Vi må derfor i budgetforhandlingerne igen forsøge at finde besparelsen andre steder.