Træning ved bro-barren

I form på badebroen

I form på badebroen