Se billeder fra tidligere år: Til kongebal på det gamle akademi

Foto: Jens Wollesen

En af skolens og skoleårets elskede traditioner på Sorø Akademi er Kongeballet. I år har ballet måttet aflyses på grund af corona, men vi har samlet nogle billeder fra de senere år, så det trods alt i denne »aflysningstid« er muligt at mindes den fantastiske og for deltagerne nok så minderige aften.

Kongeballet har været en fast tradition, siden kong Frederik den Sjette indviede skolens seneste hovedbygning i 1827.

Oprindelig blev Kongeballet afviklet på kongens fødselsdag 28. januar, men nu er det altid første lørdag i november.

Kongeballet er for 3. g'erne og deres forældre samt skolens personale og indbudte gæster. I alt deltager næsten 600 i festen, hvor 1. og 2. g'ere som marskaller sørger for det praktiske. Også skolens køkken – der til hverdag laver mad til Sorø Akademis kostafdeling – er i sving, for der serveres også mad til deltagerne.

Førerparret fører eleverne ind i salen, hvor der under indmarchen hilses på rektor og frue.

Efter indmarchen følger det klassiske spørgsmål fra herren til damen:

– Hvad ønsker De at danse?

– En engelsk vals, er damens svar, hvorefter herren bevæger sig ned til orkestret og siger:

– Hr. kapelmester! En engelsk vals, tak!

Og kapelmesterens svar:

– Så gerne!

Og så bliver der ellers i flere omgange kæmpet med engelskvalsen, der også har været fast på programmet, siden den blev godkendt som selskabsdans i Danmark i 1929.

Derefter kan rektor Kristian Jacobsen byde velkommen og officielt åbne ballet, der blandt andet byder på adskillige omgange af den i denne forbindelse så populære les lanciers.