Rødt forslag: Drop plan om fælles skole og børnehus

Troldehavens forældre er umiddelbart positive over for forslaget.