Populær uddeler fik pris

Foto: Jens Wollesen, Lene Berthelsen