Politikere bedt om at tage stilling til bunker igen

Den eksisterende tilladelse til at nedlægge bunkeren i Vestergade er udløbet. Forvaltning vil gerne have politisk opbakning til fornyelse.

Beskyttelsesrum står til nedlæggelse

Politikere bedt om at tage stilling til bunker igen

Foto: Lene Berthelsen

Faktisk er det mere end 12 år siden, at der fra politisk side blev sagt god for, at beskyttelsesrummene ved Vestergade, Banevej og Holbækvej kunne sløjfes.

Siden skete der ikke så meget, før det nye projekt for Postgården kom til verden, og der sidste år blev givet tilladelse til sløjfning af bunkeren på Vestergade, så der kunne laves ny indkørsel til den store parkeringsplads i området.

Postgårds-projektet er godt i gang, men hidtil har det været de eksisterende bygninger, der er er blevet gjort noget ved. Senest er stedets lille etplans-beboelseshus ud mod parkeringspladsen blevet revet ned. Og forude venter opførelsen af et nyt to-et-halvt etages byggeri, der skal placeres cirka dér, hvor Hotel Postgårdens gamle gæste-parkeringsplads ligger.

Og det er her, at bunkeren på Vestergade kommer i spil. Den nye bygning kræver, at der laves ny indkørsel til det store parkeringsområde, der ligger mellem Vestergade og Frederiksvej. For at få plads til den skal bunkeren væk.

Egentlig kunne forvaltningen selv bare have fornyet den tilladelse, der er givet, men når sagen alligevel kommer til politisk behandling, skyldes det, at verdenssituationen ser anderledes ud efter krigsudbruddet i Ukraine. Og derfor vil embedsmændene gerne have rygdækning fra politikerne til at gøre det.

Der er plads til 50 personer i bunkeren ved Vestergade, men da den har ligget ubenyttet hen i mange år, vil det kræve en større renovering, inden den rent faktisk er egnet til beskyttelsesrum.

Fagcentret har i øvrigt for nyligt sammen med Slagelse Brand og Redning optalt, hvor mange beskyttelses-pladser, der er i kommunen. I alt er der 8.232 fordelt på beskyttelsesrum, kældre og betondækningsgrave. Bunkerne er kategoriseret som betondækningsgrave, og i sådan nogle er der i alt 550 pladser.

Det bliver op til Natur-, Teknik- og Planudvalget at tage stilling til sagen, og det gør udvalget onsdag i denne uge.