Plan for 60 nye lejeboliger snart i høring

Udbygningen af området mellem Frederiksberg og Lynge er stadig i gang. Nu ligger forslag til lokalplan for 60 nye boliger klar.

Plan for 60 nye lejeboliger skal snart i høring

Sådan tænkes de nye boliger placeret på arealet. To ejendomme, der hidtil har ligget ret landligt får nye naboer tæt på sig. Illustration: Sorø Kommunes lokalplanforslag

Nye lejeboliger skyder op rundt omkring i Sorø som vintergækker på en varm vinterdag.

For nogle måneder siden var 123 nye boliger klar ved Engdraget i Pedersborg-området. I Sorø er der skabt lejeboliger ved det gamle statsamt på Slagelsevej og det tidligere Hotel Postgården i centrum.

Arealet har hidtil været opdyrket mark. Foto: Sorø Kommunes lokalplanforslag.

På Frederiksberg er de mange lejeboliger på den tidligere stolefabrikgrund på Feldskovvej snart klar, og på Rørstensgård-grunden kommer der også en del udlejningsboliger i form af rækkehuse.

Bygger på mark

Men bygherrerne er tilsyneladende sikre på, at markedet er umætteligt, for nu er en plan for 60 nye lejeboliger ved Sognefogedvej klar til at skulle igennem det politiske system.

Det er Silkeborg-firmaet Birchs Ejendomme, der ønsker at opføre de 60 boliger. Også her bliver der tale om rækkehuse. Rækkehusene bliver bygget i et plan, og de bliver placeret på et cirka 27180 kvm. stort areal, der i dag er opdyrket mark.

Det nye boligområde vil mod øst grænse lige op mod Klokkergårds-kvarteret, og mod syd vil det svøbe sig omkring de eksisterende ejendomme på Sognefogedvej 10 og 12.

Flere størrelser

Boligerne vil være i varierende størrelser – fra 45 kvm og op til 125 kvm – i håbet om beboersammensætningen bliver så bred som muligt. Byggeriets farver skal holde sig til jordfarve-skalaen.

Indkørsel til området skal ske fra Sognefogedvej, og der vil blive anlagt cykel- og gangstier, der forbinder det nye boligområde med det omkringliggende.

Det er dette areal ved Sognefogedvej. Til højre ligger Klokkergårds-kvarteret. Illustration: Sorø Kommunes lokalplanforslag

Udvalget for Natur, Plan og Teknik skal se på lokalplanforslaget for bebyggelsen på sit næste møde. Herefter skal sagen videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, inden det kan sendes ud i mindst fire ugers offentlig høring. Herefter skal politikerne se på sagen igen.